ÜRÜNLER

Kepek Fırçası

Kepek Fırçası
Teknik Çizimler

KEPEK FIRÇASI

Hızlı  dönen  rotorlara  Kepeğin  un  parçacıklarından  ayırarak, un randımanının  artırılmasını  sağlar.  Özel  paletler  sayesinde  işlenen  kepek,  undan  kolaylıkla  ayrılır. Böylelikle un elekler  vasıtasıyla  deliklerden  geçerek  alt çıkış naz osuna  gönderilir , ön çıkıştan alınan kaba ürün makinanın kullanıldığı yere göre bir sonraki vals veya direk kepeğe gönderilir .Gürültüsüz   ve  vibrasyonsuz   çalışan bir makinadır.