ÜRÜNLER

Hava Kanalı

Hava Kanalı
Teknik Çizimler

HAVA KANALI

 Buğday,  arpa, çavdar ve  baklagillerin ,  temizlenmesinde  kullanılmaktadır. Makine,  özellikleri  açısından tahıl  tanelerinden  farklı  olan  her   türlü   hafif  maddenin: çöp,  saman  ve  başak  kırıkları, çeşitli  tohumlar,  soyulmuş   kabuk     ve  tozun  hava   akımı vasıtasıyla  mamulden  ayıklanmasını  gerçekleştirmektedir.