ÜRÜNLER

Triyör

Triyör
Diğer Görseller

TRİYÖR

Ürünün   içerisindeki  kırık  buğday, ot  tohumları  gibi  küçük  yabancı  maddelerin ayrılmasını  sağlamaktadır.  Tohum   temizleme  istasyonları  ve un  fabrikalarında  verimli  bir şekilde kullanılmaktadır. Ürün  , silindirik  kabaralı  sacın baskılı  bölümüne  dökülürken, oyuklarında  tutulan  kırık  taneleri   helezonlu  havuza  dökülür   ve  sistemden  dışarı   atılır.                     

• Silindirlerin  eğimi  ve toplama  oluğunun  açıklığı  mekanik   olarak  ayarlanmaktadır.

• Topların  üzerinde   sarılı  bulunan   saç kabaralı iriliği ,  ürünün   yapısına    göre    (buğdayın   ve arpanın)    seçilir.